Johnny Cashew kraakt de EDI keten

Johnny Cashew kraakt de EDI keten

Om de uitrol van Johnny Cashew aan de Lidl efficiënt en foutloos uit te voeren, implementeerden zij een EDI koppeling tussen het ERP pakket Exact Online, Lidl en de logistieke dienstverlener.

OrderChief regelde de integratie met Exact Online en Type 2 Solutions de aansluiting met de retailers en de logistiek dienstverlener.

Samen kraken we die keten!

Weten hoe?

Voor de implementatie volgen wij het vijfstappenplan:

Stap 1 – Analyse

We bekijken welke EDI berichten Johnny Cashew uit wil wisselen met welke handelspartners en met welk IT-systeem:

  • EDI berichten: ORDERS, DESADV (pakbon), INVRPT (inventory report) en INVOIC (factuur)
  • Handelspartners: Lidl (meerdere landen), Picnic, AH en logistiek dienstverlener
  • Bedrijfssoftware: Exact Online

Stap 2 – Oplossing

We bepalen op basis van de analyse de beste oplossing:

  • OrderChief voor de connectie met Exact Online
  • EDI Platform voor de connectie met de retailers en logistiek dienstverlener

Stap 3 – Planning

We weten exact wat we gaan realiseren en wat niet, wie wat gaat doen en wanneer.

Stap 4 – Realisatie

We starten met het aansluiten van een klant en plannen een regulier overleg in zodat iedereen op de hoogte is over de voortgang van het project.

De oplossing wordt uitgebreid getest. Na succesvol testberichten te hebben uitgewisseld gaan we live.

Stap 5 – Go-live

Johnny Cashew kan aan de slag met EDI.

De EDI berichten worden automatisch uitgewisseld tussen Exact Online, de retailer en de logistiek dienstverlener. Dit scheelt tijd en voorkomt fouten.

Johnny Cashew is klaar voor de uitrol naar 32 Lidl landen en retailers door heel Europa.

“We willen laten zien dat wij dé autoriteit zijn op het gebied van duurzame cashew in Europa”, vertelt Freek Wessels van Johnny Cashew.

Resultaat EDI koppeling

 
“ Het resultaat van de EDI koppeling is dat we een digitale interactie hebben met onze grootste klant Lidl in diverse landen, met ons DC, Picnic en Albert Heijn. Doordat het proces geautomatiseerd is klopt de administratie. Onze operatie verloopt nu efficiënter en foutloos. De samenwerking voelt heel goed. Ik vind dat je volledig moet kunnen vertrouwen op de partij die je uitzoekt. Zij moeten onderdeel worden van je team. Weliswaar een externe teamgenoot maar het is wel echt een teamgenoot in mijn hoofd. Een partij die echt de verantwoordelijkheid wil en durft te pakken. Daar heb ik op gekozen. Eigenaarschap is voor mij heel belangrijk. ”
Freek Wessels Cashew Captain Johnny Cashew

Staat u voor een EDI integratie?

Neem contact met ons op. Samen met u evalueren wij uw software situatie en stellen op basis daarvan een integratieplan op.