Datamigratie

Migreer uw data

Gaat u over naar een nieuw IT-systeem?

Bij de overgang naar een nieuw informatiesysteem of bij het samenvoegen van bestaande systemen blijft de datamigratie vaak onderbelicht. Terwijl correcte data een randvoorwaarde is voor een succesvolle implementatie.

Type 2 Solutions is al 20 jaar de specialist in datamigratie, data integratie en datakwaliteit. Wij verhuizen of integreren voor u de data en zorgen ervoor dat de gegevens gecontroleerd worden op kwaliteit en fitheid.

Datamigratie en data integratie

Migreer en integreer uw gegevens met minimaal risico en zonder vertragingen met de data specialisten en tools van T2S.

Lees meer over onze aanpak en ervaring in data migratie en integratie. Scroll naar beneden voor onze checklist met 5 tips voor een succesvolle datamigratie.

 • Migreer en integreer uw data met minimaal risico en zonder vertragingen
 • Bewezen aanpak en tools voor het ontsluiten, transformeren en valideren van data
 • T2S Data Migratie Platform en Data Kwaliteit Monitor
 • Uitgebreide ervaring met diverse IT-systemen, softwarepakketten en database platformen
 • Agile aanpak om snel in te kunnen spelen op wijzigingen
 • Resultaat: controleerbaar, beheersbaar, voorspelbaar en herhaalbaar datamigratie proces

Bewezen datamigratie aanpak

Type 2 Solutions hanteert een standaard datamigratie aanpak voor het ontsluiten, transformeren, valideren en laden van gegevens. Deze aanpak bestaat uit de volgende stappen:

1. Datamigratie plan

We starten met een vooronderzoek van de datamigratie met als deliverable een datamigratie plan. In dit plan staan onder meer beschreven: de datamigratie strategie, het plan van aanpak, een risicoanalyse, het datamigratie proces, het controle framework, het datakwaliteit optimalisatie proces, de planning en de benodigde resources en tools.

2. Uitvoeren van de datamigratie

Het uitvoeren van de datamigratie gebeurt volgens het opgestelde datamigratie plan:

 • We starten hierbij met het doelsysteem (of de doelsystemen).
 • Binnen het doelsysteem identificeren we de gegevensverzamelingen (bedrijfsobjecten) binnen de scope van de datamigratie. Een voorbeeld van een gegevensverzameling zijn klanten of relaties, contracten en prijzen.
 • Per gegevensverzameling maken we een migratiemodel. Dit is een contract waarin de afspraken met betrekking tot de gegevens zijn vastgelegd.
 • Op basis van het migratiemodel doen we de analyse van het bronsysteem (of de bronsystemen).
 • Vervolgens extraheren we de gegevens vanuit het bronsysteem.
 • De gegevens worden in het T2S Migratie Platform geladen.
 • Het platform zorgt voor transformatie en validatie van de gegevens.
 • Alle uitzonderingen worden weergegeven in de T2S Datakwaliteit Monitor.
 • Als alle gegevens juist en correct zijn worden ze geladen in het doelsysteem.

Iteratief proces

Een datamigratie is een iteratief proces. Wij hanteren een agile aanpak om snel in te kunnen spelen op wijzigingen. Het valideren van het gehele proces en de bijbehorende data is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van u, ons en de leverancier van het nieuwe systeem.

Na diverse proefmigraties, uitgebreid testen en na goedkeuring van de stuurgroep op basis van de vooraf vastgelegde acceptatie criteria (controle framework) vindt de finale datamigratie plaats.

Belang van testen

John Wittekamp, CTO bij DELTA Fiber Nederland, vertelt over het belang van testen bij een datamigratie:

We hebben echt heel compleet, zorgvuldig, volledig keer op keer opnieuw getest of wij in staat waren om de data foutloos over te krijgen. Met name ook dankzij die goede voorbereiding en het vele oefenen hebben we de migratie met vlag en wimpel kunnen uitvoeren. We zijn heel trots op het eindresultaat.

T2S verzorgt voor DELTA Fiber Nederland de datamigratie naar de nieuwe IT systemen met een team van data specialisten, het data migratie platform en de datakwaliteit monitor.

Video – Interview met John Wittekamp CTO DELTA Fiber Nederland over de migratie.

Datamigratie plan

Het opstellen van een data migratie plan duurt gemiddeld 10 werkdagen. Hierbij wordt een vooronderzoek van de datamigratie verricht waarbij gekeken wordt naar het bron- en doelsysteem.

Scope van de migratie

U begint altijd bij het doelsysteem. Binnen het doelsysteem identificeert u de gegevensverzamelingen (bedrijfsobjecten) die binnen de scope zijn van de datamigratie. Een voorbeeld van een gegevens verzameling zijn klanten of relaties, contracten en prijzen.

Vorm en inhoud van de migratie

Het doelsysteem bepaalt de vorm en inhoud van de datamigratie. Om hier een voorbeeld van te noemen, in het nieuwe systeem configureert u de definitie van een zakelijke en particuliere klant.

Voorheen, in het huidige systeem, is een zakelijke klant een bedrijf. In het nieuwe systeem zegt u, een zakelijke klant is een entiteit die bij mij zakelijke producten afneemt. In dat geval verandert u dus de definitie en heeft dat gevolgen voor hoe u de data migreert.

Voordelen van een data migratie plan

Waarom start u met een vooronderzoek met als deliverable een datamigratie plan?

Het antwoord hierop is heel simpel. Omdat u wilt weten, zoals iedere organisatie, wat gaat het mij kosten, wie heb ik ervoor nodig, hoelang gaat het duren en wat zijn de risico’s?

Voor het uitvoeren van een datamigratie plan kiest u voor een specialist. Iemand die uitgebreide ervaring heeft met datamigraties en een uitstekende kennis van data-analyse en database platformen heeft.

Het migreren van data is een specialisme waarbij de kwaliteit van data van cruciaal belang is. Zorg voor de juiste mensen en een (controle) framework.

Less is more!

Één specialist kan met de juiste tools meer en beter resultaat bereiken dan vijf generalisten.

Datamigratie en datakwaliteit

Op basis van het doelsysteem (systemen) en de wensen en eisen van de business start de data analyse en de data discovery van de bronsystemen.

Hierbij worden de gegevens beoordeeld op kwaliteit; juistheid, compleetheid en volledigheid. De datakwaliteit wordt vervolgens overzichtelijk weergegeven in een online dashboard, de Datakwaliteit Monitor.

Per gegevensverzameling (bedrijfsobject) wordt er bepaald welke controles er uitgevoerd moeten worden. Dit is afhankelijk van het belang van de gegevensverzameling en de mate van zekerheid die verkregen moet worden.

Voor de verrijking van data kunnen externe bronsystemen worden ingezet.

T2S-Datakwaliteit Monitor

De Datakwaliteit Monitor biedt u een gedetailleerd rapportage overzicht, geeft inzicht in de datakwaliteit en helpt u de datakwaliteit te verbeteren als ook te monitoren op de lange termijn.

Datamigratie bij Eichholtz

Jeroen Raijmakers, Director IT bij Eichholtz, vertelt over de inzet van migratie tools:

Type 2 Solutions gaf ons houvast in het project. Het systeem dat zij inzetten tijdens een datamigratie, het datamigratie platform met de datakwaliteit monitor, dat werkt gewoon echt perfect. We hadden continu een ijkpunt tijdens de migratie; dit hebben we gemigreerd, dit hebben we geüpload en dit zijn de verschillen. Door de voorbereiding vanuit het datakwaliteit project zie je ook dat de migratie van de klantgegevens heel soepel is gegaan.

T2S verzorgde voor Eichholtz de datamigratie naar het nieuwe IT systeem met een data specialist, het data migratie platform en de datakwaliteit monitor.

Video – Interview met Jeroen Raijmakers Director IT bij Eichholtz over de migratie.

Uitgebreide ervaring

Wij hebben al 20 jaar ervaring met datamigratie en data integratie. Naast uitgebreide ervaring met diverse database platformen, zoals Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2 en MySQL, heeft T2S ervaring met het migreren van data naar en het integreren van data tussen diverse IT-systemen en softwarepakketten.

Onze data specialisten hebben ervaring met datamigratie, -integratie en datakwaliteit projecten in diverse domeinen zoals de luchtvaart, finance, food, chemie, logistiek, zorg, overheid, IT, mobiliteit, energie, telecom en multimedia.

T2S heeft onder meer ervaring met datamigraties en data integraties met de volgende IT-systemen, softwarepakketten en database platformen:

 • SAP
 • Dynamics 365 Business Central (MS Dynamics NAV / AX)
 • Mainframe AS400
 • UMAX 365 (MS Dynamics 365)
 • AFAS
 • Exact Globe
 • Progress (QAD)
 • Aptic
 • Oracle Utilities Customer Care and Billing
 • MaxBill
 • Exact online
 • GEA Toll systeem
 • Transaction Information and Processing System (Toll systeem TIPS)
 • Carmen Crew Management System (Jeppesen)
 • ORTEC Workforce Scheduling (voorheen Harmony)
 • Magento eCommerce platform
 • Selligent marketing platform
 • Fusion Equation (Finastra – Banking operations)
 • SafeWatch (EastNets)
 • SAP CRM
 • Dynamics CRM
 • Salesforce
 • Care4 (ECD/EPD)
 • User (ECD/EPD)
 • mijnQuarant (EPD)
 • SAP BO
 • Microsoft Azure
 • Informatica
 • Power BI
 • SSIS (SQL Server Integration Services)
 • SSRS (SQL Server Reporting Services)
 • IBM DB2
 • Oracle op Linux
 • Oracle op AIX
 • Microsoft SQL Server
 • Informix
 • Sybase
 • PostgreSQL
 • MySQL

Tevreden klanten

Lees wat onze klanten te zeggen hebben over de samenwerking met T2S.

 
“ Type 2 Solutions heeft de datamigratie naar volle tevredenheid afgehandeld. Hun aanpak is uiterst professioneel en grondig georganiseerd. Een ander belangrijk feit is dat ze echt in onze bedrijfsprocessen zijn gedoken. ”
Patrick Dankaart Operationeel Manager bij N.V. Westerscheldetunnel
 
“ Type 2 Solutions is een bedrijf met specialisten op dit gebied die heel duidelijk staan voor hun zaak die ook de doelstelling die gelden rond de datamigratie met hand en tand verdedigen en daarmee je als organisatie ook helpen om die strakheid aan te houden die je nodig hebt om zo’n operatie goed te laten verlopen. ”
John Wittekamp CTO bij DELTA Fiber Nederland

Checklist Datamigratie

Vijf stellingen die het management niet wil horen!

 & vijf tips om ze te voorkomen

De implementatie van een nieuw systeem is een intensief en complex project met zeer veel afhankelijkheden. Het hoogtepunt van dit project is de go-live waarbij de data verhuisd worden vanuit de oude systemen en het nieuwe systeem in gebruik genomen wordt. Tijdens zo’n project komt er altijd een moment waarop je één of meer van de volgende 5 stellingen hoort vanuit het projectteam of vanuit de organisatie.

Op basis van deze stellingen worden een aantal praktische datamigratie tips gegeven die van toepassing zijn op de datamigratie. Hopelijk kunt u hier uw voordeel mee doen zodat u nooit hoeft te zeggen:

 We hebben meer budget nodig!

t2s-time We hebben meer tijd nodig!

t2s-recources We hebben meer resources nodig!

t2s-not-workingHet nieuwe systeem werkt niet!

t2s-liveWe kunnen niet live!

T2S datamigratie en data integratie tools

Datamigratie Platform

Een gecontroleerde en succesvolle datamigratie? Gebruik het T2S-migratieplatform om gegevens naar uw nieuwe ERP-systeem te transporteren en om data te integreren. Bewezen migratie software voor het converteren en valideren van gegevens. Of het nu SAP, MS Business Central, Exact of een ander IT-systeem betreft, T2S verhuist uw gegevens en checkt de kwaliteit. Hoe het werkt?

Datakwaliteit Monitor

Gegevens zijn een cruciale factor en hoogwaardige gegevens zullen uw dagelijkse activiteiten optimaliseren. T2S biedt u de tool voor accurate en consistente data: het Data Kwaliteit Dashboard. De snelle en eenvoudige tool die de kwaliteit van uw gegevens volgt en u helpt de kwaliteit van gegevens gericht te optimaliseren.

Gaat u over naar een nieuw systeem?

Migreer uw gegevens met minimaal risico en zonder vertragingen met de specialisten en tools van T2S. Laat uw contactgegevens achter en wij vertellen u graag meer.


  Veelgestelde vragen over datamigratie

  Datamigratie is het migreren van data. Het verhuizen van gegevens van uw huidige IT-systeem of systemen naar het nieuwe IT-systeem of systemen.

  Datamigratie betekent dat u gegevens verhuist van A naar B en data integratie betekent dat de gegevens blijven in A, alleen ze worden geïntegreerd in een proces. De gegevens worden uitgewisseld met een ander systeem.

  Een datamigratie bestaat uit Extractie, Transformatie, validatie en Laden van data (EVTL). Van het ontsluiten van de gegevens uit het huidige systeem (extractie), naar het transformeren (conversie) en valideren (datakwaliteit) van de gegevens tot het aanbieden van gegevens aan het nieuwe systeem (laden).

  Als u besluit een nieuw systeem te gaan implementeren. Begin met het denken over de datamigratie voordat u het nieuwe systeem hebt gekozen.

  De datamigratie bepaalt mede de keuze voor het nieuwe systeem en de leverancier. Vergelijk met het een verhuizing. Als u niet weet of meubels waaraan u gehecht bent zullen passen in het nieuwe huis of alleen met kunst- en vliegwerk dan zal dit invloed hebben op uw keuze voor het nieuwe huis.

  Eisen die u stelt aan het nieuwe systeem zijn; dat u er gegevens naartoe kunt migreren, dat het uw bedrijfsprocessen ondersteunt en dat u de gegevens die u nu beschikbaar heeft mee kan nemen naar het nieuwe systeem of systemen. Daarnaast wilt u graag weten welke datamigratie taken de leverancier voor zijn rekening neemt en welke taken van u verwacht worden tijdens de implementatie.

  Als een programma manager aan de slag gaat om een nieuw systeem te implementeren, wil hij/zij van tevoren weten hoeveel effort het kost om te testen, gebruikers op te leiden en hoelang het duurt om de gegevens te migreren. Als u in een weekend over wilt maar het duurt 6 weken om alles erin te laden dan gaat dat niet lukken. Kortom, u moet er van tevoren over nadenken zodat de datamigratie integraal onderdeel uitmaakt van het programma en u er budget voor vrijmaakt.

  Bij de overgang naar een nieuw informatiesysteem of bij het samenvoegen van bestaande systemen blijft de datamigratie vaak onderbelicht. Terwijl correcte data een randvoorwaarde is voor een succesvolle implementatie.