Datamigratie Tolsysteem N.V. Westerscheldetunnel

Langste verkeerstunnel van Nederland

De Westerscheldetunnel is door zijn centrale ligging de belangrijkste schakel tussen Zeeland, Vlaanderen en West-Brabant. Per dag maken gemiddeld meer dan 15.000 voertuigen gebruik van de tunnel met een lengte van 6,6 kilometer. De Westerscheldetunnel is de langste verkeerstunnel van Nederland en is aangelegd op initiatief van de Nederlandse Staat en de Provincie Zeeland en is sinds 14 maart 2003 geopend.

Toen besloten werd om de front- en backoffice van het tolsysteem te vervangen door drie op maat gemaakte systemen; een nieuwe frontoffice, een nieuwe backoffice en een Transaction Information and Processing System (TIPS) ten behoeve van CRM en t-tag transactie afhandeling, werd Type 2 Solutions ingeschakeld voor de datamigratie.

Professionele aanpak

 
“ Type 2 Solutions heeft deze opdracht tot grote tevredenheid van ons uitgevoerd. De aanpak was heel professioneel en zeer grondig voorbereid. Belangrijk hierbij was ook dat zij zich erg goed hebben ingeleefd in de processen binnen ons bedrijf. ”
Patrick Dankaart Operationeel Manager bij de N.V. Westerscheldetunnel

De uitdaging – Migratie van een 24/7 omgeving

De Westerscheldetunnel heeft veertien lanen. Zeven west lanen in noord – zuid richting en zeven oost lanen in zuid – noord richting. Elke richting heeft drie bemande lanen, drie kaart lanen en één On Board Unit (OBU) lane. Iedere lane is voorzien van wegkant apparatuur en een lane pc de zg. frontoffice.

De lane pc stuurt de transacties resulterend uit een voertuig passage richting de backoffice. De backoffice is een systeem met één centrale database waarin de transacties worden verwerkt. Ook kunnen er rapportages worden opgevraagd.

Minimalisatie risico’s

De ontwikkeling en acceptatie van de nieuwe systemen moest parallel gebeuren om de risico’s te minimaliseren en genoeg tijd te hebben om de systemen te kunnen ontwikkelen. Na acceptatie van het systeem in een speciaal hiervoor gecreëerde off-site locatie zouden er twee lanen op het tolplein omgebouwd worden als eerste stap van de migratie.

De totale migratie hield in dat niet alleen de oude tollanen en de bestaande hard- en software vervangen werden, maar betekende ook een conversie van alle data sinds de opening van de tunnel in 2003 naar de nieuwe systemen. Randvoorwaarde hierbij was dat het tolinningsproces 24×7 door moest gaan en dat er geen enkele transactie verloren mocht gaan.

Daarnaast mocht er ten hoogste één tollaan tegelijkertijd buiten bedrijf zijn per rijrichting ten behoeve van de migratie. Tenslotte moest het migratiescenario zo ingeregeld worden dat eindgebruikers op één moment met slechts één backoffice systeem tegelijkertijd mochten werken (big-bang).

De migratie werd beschouwd als de meest risicovolle operatie van het project.

De oplossing – Inzet Datamigratie Platform

De Westerscheldetunnel besloot de datamigratie uit te laten voeren door een gespecialiseerd team van Type 2 Solutions gebruikmakend van het Migratie Platform (T2S MPF) in plaats van decentrale migratieteams per ontvangend systeem. Deze aanpak zorgde ervoor dat de brondata- en systemen slechts éénmaal geanalyseerd en geoptimaliseerd moesten worden en centraal ontsloten konden worden.

Door de afname van de technische integriteit van het GEA tolsysteem was de datakwaliteit en consistentie niet juist. Besloten is om alle inconsistenties te corrigeren en voor de toekomst standaarden te kiezen/definiëren en de data aanwezig in het tolsysteem hierop te controleren en indien nodig geautomatiseerd aan te passen. Hiervoor zijn externe referenties en standaarden gebruikt.

Samen met de leveranciers van de nieuwe systemen is een XML uitwisselingsformaat afgesproken. De XML schema’s werden opgesplitst per onderwerp en konden worden gevalideerd met behulp van een XSD. Een XSD is een soort van contract waaraan data in het XML bestand zich moeten conformeren.

Project details

  • Vervanging tolsysteem - Migratie in een 24/7 omgeving
  • Minimalisatie risico's door centraal migratieteam en datamigratie platform - T2S MPF
  • Automatische foutdetectie, logging en archivering door MPF
  • Testmigraties met representatieve en vertrouwde data
  • Volledige vervanging hard- en software zonder dataverlies en ongeplande downtime

Parallelle aanpak

Het gebruik van XML en XSD schema’s maakte een parallelle aanpak mogelijk. Het team dat verantwoordelijk was voor de conversie kon de data extraheren en converteren naar het afgesproken XML formaat terwijl het team dat verantwoordelijk was voor de verwerking in het doelsysteem het XML formaat als uitgangspunt kon hanteren.

Het migratieteam kon er zo zeker van zijn dat het doelsysteem, dat nog in ontwikkeling was (moving target), de aangeboden XML bestanden kon verwerken zolang het gevalideerd kon worden met de XSD. De configuratie van het T2S MPF was door deze parallelle aanpak nagenoeg gelijk met het doelsysteem klaar.

Daarnaast werd besloten om volledige testmigraties uit te voeren. Hiermee kon de juiste werking van de migratieprogrammatuur worden getoetst en kon een reeële inschatting van de doorlooptijd en performance in het doelsysteem worden bepaald. Daarnaast boden deze testmigraties de mogelijkheid om binnen de in ontwikkeling zijnde backoffice en TIPS te testen met representatieve en vertrouwde data.

Na goedkeuring van de user acceptance tests en end-to-end tests werden de backoffice, twee frontoffice lanen en TIPS tegelijkertijd in productie genomen.

Benieuwd naar het resultaat? Vraag de case aan onderaan deze pagina en lees het hele verhaal.

Het Datamigratie Platform (MPF)

Het T2S Datamigratie Platform (MPF) converteerde in dit project de bestanden naar het afgesproken formaat dat de tollanen accepteerden en verzorgde de distributie.

Fouten die niet automatisch gecorrigeerd konden worden door het T2S MPF en hierdoor niet voldeden aan de criteria van de XSD en dus niet aan de criteria van de backoffice werden doorgegeven aan de monitoring tools.

Meer weten?

De Datakwaliteit Monitor

De kwaliteit en consistentie van de data van het te vervangen tolsysteem werd zichtbaar gemaakt in de T2S Datakwaliteit Monitor. Besloten werd om alle inconsistenties te corrigeren en voor de toekomst standaarden te kiezen/definiëren en de data aanwezig in het tolsysteem hierop te controleren en indien nodig geautomatiseerd aan te passen. Hiervoor zijn externe referenties en standaarden gebruikt.

Meer weten over het online datakwaliteit dashboard?

    Vraag brochure aan

    Wilt u een van de klanten case(s) als PDF brochure ontvangen? Vul uw gegevens in, selecteer de case(s) en wij sturen u binnen een werkdag de brochure(s) toe. Bedankt!