Datamigratie bij DELTA Fiber Nederland

Data migratie bij DELTA Fiber Nederland

DELTA Fiber Nederland maakt snel internet via glasvezel beschikbaar voor steeds meer mensen en bedrijven in Nederland.

John Wittekamp, Chief Technology Officer, verantwoordelijk voor alle technische activiteiten op netwerk en IT-gebied en voor de uitbouw van het glasvezelnetwerk, vertelt:

“Door heel Nederland heen rollen we glasvezel uit om onze footprint te vergroten.”

Groei ambitie

“Wij hebben een enorme groei ambitie. Wij willen heel graag groter worden en Nederland voorzien van de beste infrastructuur die er maar te krijgen is en dat is glasvezel infrastructuur.”

T2S verzorgt voor DELTA Fiber Nederland de datamigratie naar de nieuwe IT systemen met een team van data specialisten, het data migratie platform en de datakwaliteit monitor.

Investeren in IT

DELTA Fiber Nederland investeert in nieuwe IT om 2 redenen.

“De ene reden is dat we heel hard willen groeien en de tweede reden is dat dit bedrijf is ontstaan uit twee bedrijven die samen een bedrijf zijn geworden, Caiway uit het Westland en DELTA uit Zeeland. De reden voor ons om de IT te combineren en te brengen tot een IT is dat we beide merken van DELTA Fiber Nederland willen kunnen inzetten in onze glasvezel uitrol door heel Nederland heen.”

Samenvoeging van IT

“De samenvoeging van de IT is een van de moeilijkste dingen die je kan doen op IT-gebied. Migraties met bestaande klanten, bestaande data overbrengen en alle processen moeten doordraaien én de winkel moet openblijven, dat is iets wat heel ingewikkeld is om te doen.”

Video – Interview met John Wittekamp CTO DELTA Fiber Nederland.

Gezamenlijke aanpak

“Het begint met een hele goede gezamenlijke aanpak waarin je ook duidelijke keuzes maakt over wat je wel en wat je niet doet. Zodat het bedrijf weet waar het aan toe is en dat je met elkaar naar een doel kan toewerken.”

“We hebben er een heel groot programma in opgetuigd waarin alle aspecten aan bod kwamen, over alles wat nieuw ontwikkeld moest worden en alles wat we aan bestaande IT overnamen. We hebben ook heel veel aandacht besteed aan het uitvoeren van de migratie zelf om te zorgen dat het daadwerkelijk overzetten van de data en het door kunnen draaien van de klant processen perfect zou verlopen.”

groei ambitie Delta Fiber T2S datamigratie

Samenwerking met Type 2 Solutions

Delta Fiber Nederland besloot om samen te gaan werken met Type 2 Solutions.

“Type 2 Solutions heeft ons geholpen om de datamigratie zeer professioneel en met hele specifieke aandacht vorm te geven. Met name als het gaat om het overzetten van de data van de oude systemen naar de nieuwe systemen waarvoor het echt cruciaal is dat dat foutloos verloopt. Eigenlijk is dat je hele hebben en houden van de onderneming.”

Migratie

Het totale programma besloeg twee jaar waarin DELTA Fiber Nederland in verschillende stappen nieuwe IT heeft geïntroduceerd en uiteindelijk de migratie heeft uitgevoerd.

“In die 2 jaar hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de technische migratie, het daadwerkelijk omzetten van de data, en zeker in de laatste fase van het project hebben we dat uitgebreid getest. Dus we hebben echt heel compleet, zorgvuldig, volledig keer op keer opnieuw getest of wij in staat waren om die data foutloos over te krijgen.”

Data migratie aanpak bij DELTA Fiber Nederland

Type 2 Solutions volgt voor DELTA Fiber Nederland de standaard datamigratie aanpak voor het ontsluiten, transformeren, valideren en laden van gegevens.

Deze bewezen aanpak bestaat uit de volgende 3 stappen:

  1. Vooronderzoek
  2. Datamigratie plan
  3. Uitvoeren data migratie

Type 2 Solutions hanteert een agile aanpak om snel in te kunnen spelen op wijzigingen. Het valideren van het gehele proces en de bijbehorende data is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de organisatie, T2S en de leverancier van het nieuwe systeem.

Na diverse proefmigraties, uitgebreid testen en na goedkeuring van de stuurgroep op basis van de vooraf vastgelegde acceptatie criteria (controle framework) vindt de finale datamigratie plaats.

Militaire operatie

De migratie uitvoeren zelf is echt een militaire operatie.

“We hebben hier in dit pand van donderdagavond tot zondagmiddag gezeten, we hebben een compleet draaiboek uitgevoerd waarbij iedere 5 minuten beschreven was aan handelingen die uitgevoerd moesten worden. Er waren 100 tot 150 mensen aan het werk grotendeels hier op kantoor maar ook op andere locaties die allemaal op gezette tijden soms midden in de nacht, soms overdag hun stapje uit moesten voeren om te zorgen dat de migratie ook daadwerkelijk tot een goed einde werd gebracht.“

Trots op eindresultaat

“Met name ook dankzij die goede voorbereiding en het vele oefenen hebben we de migratie met vlag en wimpel kunnen uitvoeren. We zijn heel trots op het eindresultaat.”

  • Samenvoeging van IT systemen
  • Complexe migratie
  • Data conversie met het T2S Data Migratie Platform
  • Data Kwaliteit Monitor zorgt voor de beste gegevens kwaliteit
  • Migratie perfect uitgevoerd door het hele team

Beste data kwaliteit

“De rol van Type 2 Solutions is gefocust op de kwaliteit van het overzetten van de data en is daarmee een belangrijk onderdeel van het team om te zorgen dat je als geheel de juiste keuzes maken om die data goed over te krijgen. Met name het uitvoeren van nog een test run was wel typisch iets wat heel erg gestimuleerd werd door Type 2 om zeker te zijn dat je ook komt tot de beste kwaliteit die je maar kan leveren.”

T2S zette de Datakwaliteit Monitor in om gedurende het project de data te monitoren en te optimaliseren.

“Op het moment dat je data niet goed is, dan kan het gewoon zijn dat je diensten uitvallen en dat mag niet gebeuren. Dus vooraf stel je echt alles in het werk om zeker te zijn dat de kwaliteit van de overzetting goed is.”

Specialisten op dit gebied

“Type 2 Solutions is een bedrijf met specialisten op dit gebied die heel duidelijk staan voor hun zaak die ook de doelstelling die gelden rond de datamigratie met hand en tand verdedigen en daarmee je als organisatie ook helpen om die strakheid aan te houden die je nodig hebt om zo’n operatie goed te laten verlopen.”

Uitvoering gewoon perfect

“Dat gold natuurlijk ook voor het hele team. Maar in die uitvoering is dat gewoon perfect verlopen.”

Inzet van datamigratie tools

De oplossingen Type 2 Solutions heeft ingezet voor migratie bij DELTA Fiber Nederland zijn het data migratie platform en de datakwaliteit monitor.

Data Migratie Platform en Data Kwaliteit Monitor

Het datamigratie platform is het door T2S zelf ontwikkelde platform voor data conversie. De datakwaliteit monitor garandeert dat de data compleet, correct en gevalideerd wordt voordat de gegevens in de nieuwe IT systemen wordt geladen.

Tips van John Wittekamp

Voor organisaties die over gaan naar nieuw IT-systemen en voor een migratie staan, heeft John Wittekamp, CTO van DELTA Fiber Nederland, de volgende 3 tips:

1. Kwaliteit staat voorop

“Hoe goed je het ook plant, je gaat altijd dingen ontdekken waar je niet op gerekend had en in je aanpak moet je dat op kunnen vangen. Wij hebben 1 of 2 keer meer tijd moeten nemen voor bepaalde handelingen. Simpelweg omdat we vonden dat we niet ver genoeg waren om de stap te zetten.”

“Die bereidheid moet je dan ook hebben. Want uiteindelijk is de kwaliteit van de operatie veel belangrijker dan het moment waarop je het precies doet. Dat belang is zo groot, dat mag niet fout gaan.”

2. Samenwerking is cruciaal

“Heel veel heeft te maken met de manier waarop je als organisatie zo’n project aanpakt. Dus de gezamenlijkheid in de aanpak tussen Business en IT, tussen de verschillende onderdelen, het technisch team in dit project, die samenwerking is cruciaal om dit goed te kunnen doen.”

John Wittekamp Delta Fiber datamigratie T2S

3. Testen, oefenen en veelvuldig herhalen

“Om een technische migratie goed te laten verlopen, moet je heel zorgvuldig testen, moet je heel zorgvuldig oefenen, moet je dat veelvuldig herhalen en moet je zorgen dat dat een militaire operatie is die op het moment zelf soepel verloopt. En die verloopt soepel simpelweg omdat je het (hem) al zo vaak hebt geoefend en zeker weet dat het goed gaat.”

“Ik denk dat dat echt cruciaal is in de uitvoering van zo’n migratie als deze. Iedereen die iets vergelijkbaars gaat doen, kan ik van harte aanbevelen om dat juist ook op die manier te doen, want dat is eigenlijk de enige manier om in zo’n operatie jezelf de zekerheid en het vertrouwen te verschaffen die je nodig hebt.”

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact met ons op. Wilt u dat wij met u contact opnemen? Laat dan hieronder uw gegevens achter.