Datamigratie strategie

Data migratie scenario

Datamigratie strategie

Type 2 Solutions hanteert een standaard datamigratie aanpak voor het ontsluiten, transformeren, valideren en laden van gegevens.

We starten met een vooronderzoek van de datamigratie met als deliverable een datamigratie plan.

In dit plan staan onder meer beschreven:

 • de datamigratie strategie,
 • het plan van aanpak,
 • een risicoanalyse,
 • het datamigratie proces,
 • het controle framework,
 • het datakwaliteit optimalisatie proces,
 • de planning en de benodigde resources en tools.

Data migratie scenario’s

Om te kunnen werken met het nieuwe systeem(systemen) zullen er gegevens vanuit de legacy systemen gemigreerd moeten worden. Hiervoor zijn twee scenario’s.

Deze gegevensmigratie kan in één keer op één moment volledig gedaan worden (big bang scenario) of opgedeeld worden in meerdere keren op meerdere momenten.

Live met een big bang

Alle gegevens in één keer migreren wordt live gaan met een big bang genoemd. Dit heeft vanuit datamigratie perspectief de voorkeur. De uitgangssituatie hoeft slechts één keer consistent gemaakt te worden, de controle hoeft maar één keer uitgevoerd te worden, er hoeft geen rekening gehouden te worden met conflicterende gegevens in het doelsysteem en het fallback scenario is veel eenvoudiger.

Voordelen

Ook vanuit systeem perspectief lijkt het evident dat het big bang scenario de voorkeur heeft. Niet alleen is het aantal portalen, interfaces en systemen dat tijdens de transitie fase van een opgedeelde migratie in de lucht gehouden moet worden veel hoger (100%) ook moeten er voor de transitie fase speciale processen, interfaces en wellicht systemen ingericht worden.

Transparanter en eenvoudiger

Tenslotte is het big bang scenario vaak voor zowel de klant als voor de organisatie transparanter en eenvoudiger. Omdat er tijdens de migratieperiode niet gewerkt kan worden met de legacy systemen én niet met het nieuwe systeem is deze periode kritisch en dient deze zo kort als mogelijk te zijn.

Om die redenen worden er voorafgaand aan de “echte” datamigratie meerdere proefmigraties uitgevoerd met representatieve gegevens zodat de doorlooptijden en datakwaliteit issues exact bepaald kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat deze gegevens gebruikt kunnen worden tijdens testen waardoor de resultaten van deze testscenario’s representatief zijn voor de uiteindelijke productiesituatie.

Data migratie voorbeeld

John Wittekamp, ​​Chief Technology Officer bij DELTA Fiber Nederlands benadrukt het belang van testen bij een datamigratie::

We hebben echt heel compleet, zorgvuldig, volledig keer op keer opnieuw getest of wij in staat waren om de data foutloos over te krijgen. Met name ook dankzij die goede voorbereiding en het vele oefenen hebben we de migratie met vlag en wimpel kunnen uitvoeren.

Klik op bovenstaande afbeelding om verder te lezen.

Migratie in een 24/7 omgeving

Toch is een big bang scenario niet altijd de beste oplossing. Het risico hiervan kan als te groot worden beoordeeld of het is onmogelijk om in 1 keer de transitie te maken.

Een goed voorbeeld van laatstgenoemde situatie is de datamigratie bij de N.V. Westerscheldetunnel. Hier was een big bang scenario onmogelijk omdat de fysieke ombouw per tol laan meerdere weken duurde maar het tolinningsproces in de andere lanen wel gewoon door moest gaan.

De totale migratie hield in dat niet alleen de oude tollanen en de bestaande hard- en software vervangen werden, maar betekende ook een conversie van alle data sinds de opening van de tunnel in 2003 naar de nieuwe systemen.

Daarnaast mocht er ten hoogste één tollaan tegelijkertijd buiten bedrijf zijn per rijrichting ten behoeve van de migratie. Tenslotte moest het migratiescenario zo ingeregeld worden dat eindgebruikers op één moment met slechts één backoffice systeem tegelijkertijd mochten werken (big-bang).

De migratie werd beschouwd als de meest risicovolle operatie van het project.

Klik op bovenstaande afbeelding en ontdek deze case.

Welke data migratie strategie voor u de juiste is?

Aan de hand van een vooronderzoek van de datamigratie met als deliverable een datamigratie plan kunnen wij u het juiste antwoord geven.

Een datamigratie plan is inclusief: de datamigratie strategie, het plan van aanpak, een risicoanalyse, het datamigratie proces, het controle framework, het datakwaliteit optimalisatie proces, de planning en de benodigde resources en tools.

Laat uw gegevens achter als u interesse heeft in een vooronderzoek van de datamigratie. Wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

  Type 2 Solutions heeft zich sinds de oprichting in 2002 gespecialiseerd in datamigratie, data-integratie en data optimalisatie.

  Naast uitgebreide ervaring met diverse database platformen, zoals Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2 en MySQL, heeft T2S ervaring in het migreren van data naar en integreren van data tussen verschillende IT-systemen en softwarepakketten, zoals SAP, Dynamics 365, AFAS en Exact.