Dijklander Ziekenhuis versnelt proces met Implantaat Scanner Applicatie

Voldoen aan Landelijk Implantaten Register

Het Dijklander Ziekenhuis is verplicht om implantaten te registreren in het Landelijk Implantaten Register, het LIR. Deze verplichting geldt voor alle zorginstellingen in Nederland. In de praktijk blijkt echter dat niet alle implantaten op de OK eenvoudig te registreren zijn.

Voor automatische registratie in HiX, het Electronisch Patiënten Dossier (EPD) van het Dijklander, moet het implantaat eerst toegevoegd worden aan de artikel stamgegevens. Om dit proces te versnellen heeft T2S in samenwerking met het Dijklander Ziekenhuis de Implantaat Scanner applicatie ontwikkeld.

Implantaat Scanner Applicatie

De Implantaat Scanner applicatie maakt gebruik van gegevens uit het Global Data Synchronisation Network (GDSN) van GS1 Nederland. Hierin staan de artikelgegevens van alle leveranciers van het Dijklander Ziekenhuis.

GDSN API oplossing

Om precies de juiste gegevens die nodig zijn voor HiX en voor het LIR snel, veilig en makkelijk te ontsluiten heeft T2S een GDSN API ontwikkeld. De API haalt de artikelgegevens die nodig zijn voor LIR-registratie rechtstreeks op uit GDSN, de GS1 datapool.

Voldoen aan het LIR

De Implantaat Scanner applicatie is een gebruiksvriendelijke software oplossing die gebruik maakt van de door T2S ontwikkelde GDSN API. De API haalt de artikelgegevens die nodig zijn voor LIR-registratie rechtstreeks op uit GDSN.

Complete artikelgegevens

Diederik Rood, projectleider LIR bij het Dijklander Ziekenhuis vertelt:

“Met de Implantaat Scanner applicatie hebben wij nu de mogelijkheid om met één scan de ontbrekende artikelgegevens op te halen, het artikel juist aan te maken in het EPD en correct aan te leveren aan het LIR.

We kunnen daardoor bij de operatie het implantaat toch scannen en zo registreren in het EPD. Vanuit het EPD kunnen de artikelgegevens verstuurd worden naar het LIR en de patiënt heeft via het zorgportaal toegang tot de gegevens.”

Diederik Rood, projectleider LIR bij het Dijklander Ziekenhuis.

Barcode scannen

Met de Implantaat Scanner applicatie ontvangt het Dijklander Ziekenhuis bliksemsnel de artikelgegevens van de leverancier van het implantaat.

Het Dijklander Ziekenhuis scant de barcode van het implantaat en de API haalt binnen 1 seconde de artikelgegevens op.

Als de verpakking niet gescand kan worden kan de GTIN, de GS1-artikelcode, ook ingetypt worden.

De Implant Scanner applicatie biedt in een keer een compleet overzicht van de beschikbare artikelgegevens.

Voldoen aan het LIR

Diederik vervolgt zijn verhaal:

“Om te voldoen aan het LIR heeft een ziekenhuis 3 verplichtingen:

 1. Het vastleggen van implantaat gegevens in het EPD in het dossier van de betrokken patiënt
 2. Het verstrekken van deze implantaat gegevens aan de patiënt
 3. Het versturen van de implantaat gegevens van het EPD naar het LIR

Wij kunnen alleen aan deze verplichtingen voldoen als de leverancier de implantaat gegevens beschikbaar stelt aan ons.”

Beschikbaarheid leverancier gegevens

Samengevat heeft het Dijklander Ziekenhuis en iedere zorginstelling in Nederland de volgende gegevens nodig:

 • Leveranciersnummer (GLN)
 • GTIN (UDI/EAN)
 • Productnaam (volgens leverancier)
 • Extern referentienummer (artikelnummer van de leverancier)
 • GMDN (Global Medical Device Nomenclature) -> voor risico classificering
 • SNOMED (via GMDN)

Data verrijking: GMDN en SNOMED

De leverancier levert bij het artikel alleen de GMDN, de Global Medical Device Nomenclature, aan. De API-oplossing van T2S haalt de GMDN op en vertaalt deze naar de SNOMED-CT code.

De SNOMED-code bepaalt of een implantaat wel of niet geregistreerd moet worden in het LIR.

artikel data

Met de Implantaat Scanner applicatie krijgen wij met één scan al deze implantaatgegevens in beeld.

Hoe werkt de oplossing?

“Heel simpel, de Implantaat Scanner applicatie is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig toegankelijk via het web”, legt Judith de Witte, Sales & Marketing manager bij T2S uit.

“Je gaat naar de beveiligde site https://api.t2s.nl, je logt in, scant het artikel en ziet in een keer de gegevens die nodig zijn voor het LIR. Met een druk op de knop kun je ook alle overige beschikbare artikel gegevens die in de GS1 datapool staan inzien.”

Scannen van bruikleen artikelen op de OK

“Wij gebruiken de tool op de OK veelvuldig voor het scannen van bruikleen artikelen en nieuwe artikelen die nog niet bekend zijn in HiX. Met de API hebben we nu in een keer de juiste gegevens beschikbaar om het artikel op een juiste wijze aan te maken in HiX”, vult Diederik aan.

Barcode scanning

Scannen op de OK van bruikleen artikelen.

Datakwaliteit verbeteren

“In het dashboard kunnen we precies zien welke artikelen er gescand zijn. Als er gegevens ontbreken zien wij dat ook direct. Zo helpt de Implantaat Scanner Applicatie ons bij het gericht benaderen van leveranciers met de vraag of zij artikelgegevens aan ons beschikbaar willen stellen én of zij de artikelgegevens compleet en correct willen invullen in de GDSN”, vertelt Diederik verder.

Voordeel – Verbeterde aanlevering

“Met de Implantaat Scanner applicatie kunnen wij eenvoudig en snel implantaten registreren en zo voldoen aan de wettelijke verplichten van het landelijk implantaten register. We hebben met een scan alle gegevens beschikbaar om een ontbrekend artikel aan te maken in HiX en aan te leveren aan het LIR.

Bij de operatie kan de barcode van het implantaat gescand en geregistreerd worden in het EPD, op basis van de SNOMED-CT code kunnen de implantaat gegevens verstuurd worden naar het LIR en de patiënt kan de implantaatgegevens inzien via het zorgportaal.”

Het Dijklander Ziekenhuis kan hierbij voldoen aan de 3 verplichtingen gesteld door het LIR.

Overzicht van alle leveranciers en beschikbare artikelgegevens.

Data kwaliteit

Het Dijklander Ziekenhuis gebruikt het Data Quality Dashboard om de product stam data te bewaken, te onderhouden en te optimaliseren.

De Datakwaliteit Monitor is een gebruiksvriendelijk online dashboard dat de kwaliteit van de data volgt en meet en het Dijklander Ziekenhuis helpt om gericht actie te ondernemen.

Oproep aan leveranciers

Tenslotte wil Diederik nogmaals benadrukken dat het belangrijk is dat de leveranciers hun gegevens goed moeten invullen en aanleveren.

“De techniek kan werken, maar zolang de gegevens niet juist én volledig zijn, kunnen we natuurlijk nog steeds niet de juiste gegevens invullen. Zeker met het oog op de MDR, waardoor er nog meer aan het LIR aangeleverd moet worden, wordt het belang van correcte data alleen maar groter.”

De Data Kwaliteit Monitor in het Dijklander Ziekenhuis.

Vraag een demo aan

Wilt u de Implantaat Scanner applicatie uitproberen? Laat uw gegevens achter en vraag een demo aan.


  Judith de Witte T2S

  Onze oplossingen voor de Gezondheidszorg

  Wij bieden oplossingen op het gebied van barcode labels, EDI, data migratie, integratie met GDSN en datakwaliteit speciaal voor de Gezondheidszorg.

  Hiermee kunt u voldoen aan wet- en regelgeving (UDI/MDR), de GS1 standaard en traceerbaarheid, patiënt- en medicatie veiligheid garanderen.

  Wilt u meer hierover weten? 

  Wat zeggen onze klanten

  Lees hieronder meer over wat onze klanten te vertellen hebben over de samenwerking met Type 2 Solutions. Klik op een van de klant verhalen.