Standaardisatie in het Erasmus MC

Van high risk medicatie tot assets

Erasmus MC gebruikt Mediclabel voor het uniek identificeren van High Risk Medicatie en Assetlabel voor locaties en assets volgens de GS1 standaard.

De GS1 DataMatrix wordt gescand en draagt bij aan medicatieveiligheid, traceerbaarheid en beheersbaarheid.

Erik Zwarter, Informatiemanager transmurale zorg in het Erasmus MC vertelt:

“De internationale GS1 standaard helpt het Erasmus MC in alle medische processen; van inkoop, logistiek, medische verrichtingen en nazorg van de patiënt. Zo zijn we in staat in het Erasmus MC excellente zorg te leveren en te streven naar logistieke efficiency en patiëntveiligheid te garanderen.”

Mediclabel

High Risk Medicatie

“We zijn met dit project gestart enerzijds omdat het VMS-thema destijds begon te spelen, anderzijds omdat we doorkregen vanuit de OK met name dat het lastig was om de dubbelcheck te doen. Dat het mensen veel tijd kost. Dat het niet heel efficiënt ging. En we wilde heel graag dat verbeteren om zo ook de medicatieveiligheid te kunnen verbeteren”, vertelt Dr. Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker in het Erasmus MC.

Medicatieveiligheid verbeteren

“De reden dat we voor Mediclabel hebben gekozen is omdat we met Type 2 Solutions samen Mediclabel ontwerpen en zo voldoet het precies aan de eisen die we hebben en aan onze wensen.”

Bekijk de video over ‘Standaardisatie in het Erasmus MC: van high risk medicatie tot assets en locaties’.

Dubbel check

Christian Favoccia, Anesthesioloog in het Erasmus NC, vervolgt:

“We moesten iets vinden wat op verschillende spuiten past. Dit systeem wat we nu hebben werkt. Dus we kunnen op voorhand de labels printen voor een standaard set op de anesthesie dan wel op de IC voor standaard spuiten, kunnen dan een dubbel check doen met 4 ogen, dat is al helemaal geïmplementeerd, de bevestiging, dan ook een handtekening zetten en daarna kunnen we het op een veilige manier toedienen.”

Tall man lettering

“We hebben van een aantal geneesmiddelen natuurlijk de kans dat je verwisselt als je gaat lezen en dat hebben we ondervangen met tall man lettering. Dus daar waar het kan hebben we grote en kleine letters afgewisseld om ze te triggeren om het juiste te kunnen lezen.

Barcode scannen op spuitenpomp

De barcode hier op het etiket is aangebracht omdat we inmiddels kunnen scannen voor toedienen. Ook weer een stap voor ons in de verbetering van de medicatieveiligheid. Dus deze barcode wordt gescand, op de medicijnpomp, de pomp herkent hem en leest zo het juiste geneesmiddel in”, vertelt Dr. Nicole Hunfeld verder.

Medicijnpomp label met tall man lettering en barcode.

Complimenten van de inspectie

Prof. dr. Robert Jan Stolker, Anesthesioloog in het Erasmus MC, vertelt trots:

“We hebben ook complimenten gekregen van de inspectie die toen kwam kijken en zei van dit is een voorbeeld van hoe het moet en we hebben ook nog zo’n 2, 3 jaar later een prijs gekregen samen met de apotheker voor de patiëntveiligheid voor dit initiatief.”

Afname medicatie foutmeldingen

“Wat het ons heeft opgeleverd is dat we een veilig systeem hebben neergezet, we zagen ook afname van het aantal medicatie foutmeldingen. Dus ik denk dat dat gewoon een groot voordeel is voor het ziekenhuis. En het is een systeem wat heel gebruiksvriendelijk is, dus iedereen kan er meteen goed mee werken.”

“Dat vind ik vooral belangrijk, want dan is het ook weer veilig”, concludeert Dr. Nicole Hunfeld.

Assetlabel

Locaties en Assets

“Wij hebben ongeveer 40.000 assets in het ziekenhuis waar we regelmatig onderhoud aan plegen die we als vastgoedbeheer beheren. In het veld wil je wel zeker weten dat je bij het juiste asset staat. Dus er moest een sticker opkomen”, vertelt Hans Hutters, Teamleider Vastgoedondersteuning in het Erasmus MC.

Uniek label

“We wilden gelijk een unieke sticker hebben die je ook kan scannen zodat je daar in de toekomst iets mee kan met je software. Dat is eigenlijk de reden dat we met Assetlabel zijn begonnen.”

Bekijk de video ‘Standaardisatie in het Erasmus MC’.

Scannen van ruimtes

“Het maken van die software labels gaat heel simpel. En wij willen het gebruiken als ik een toiletruimte scan dan wil ik meteen een schoonmaakmelding kunnen maken op die ruimte, zonder dat ik het ruimtenummer in moet typen of wat dan ook.”

GS1 DataMatrix barcode

“Die Datamatrix barcode dat we die gekozen hebben dat is toch wel, we wilden een internationale standaard, we zijn een academisch ziekenhuis, dan wil je toch wel iets met een internationale standaard. Het is een wereldwijd unieke code, daar kan je ook wat mee, het is ook herkenbaar als een code van het Erasmus MC. Het levert ook op dat het geld bespaart uiteindelijk. En dat het ook voor de zorg eenvoudiger wordt om iets te melden bij ons, dat ze daar minder tijd aan kwijt zijn.”

Voorbeeld: Medische gassen afnamepunt

We staan hier bij een medische gassen afnamepunt. Daar is een paar jaar geleden een ongeluk in een ander ziekenhuis gebeurd waarbij het o-ringetje defect was van het punt waardoor er een brand uitbrak. Dat willen we natuurlijk niet.

Sinds die tijd is het verplicht om elke 6 jaar een o-ringetje te vervangen. Op het moment dat we dat doen, doen we er gelijk een matrix code sticker op met het jaartal waarop die vervangen is en het jaartal waarop die opnieuw vervangen moet worden.

Eenvoudig storing melden

Ze kunnen hem scannen en dan kunnen ze melden het o-ringetje moet vervangen worden of hij lekt, dat kan natuurlijk ook, kan gewoon een storing zijn. Kunnen ze hem ook melden.

Scannen van de GS1 DataMatrix barcode met de vastgoedbeheer app.

    Vraag de client case aan

    Vul onderstaand uw gegevens in. U ontvangt de Erasmus MC client case als PDF brochure.