Bliksemsnel labelen met SAP HANA en One2Label

HANA is het SAP in-memory data platform dat inzetbaar is zowel on-premise als in de cloud. Het platform is uitermate geschikt voor het uitvoeren van real-time analyses en het ontwikkelen en implementeren van real-time toepassingen. One2Label (O2L) van Type 2 Solutions is een van deze toepassingen.

One2Label is een web-based data-gedreven label managementsysteem met een real-time verbinding naar SAP. O2L verzorgt het volledige label proces en wordt gebruikt in de chemie en de food sector. Sectoren die gekenmerkt worden door de complexiteit van wet- en regelgeving en een overvloed aan klant-specifieke labeleisen.

In dit artikel wordt beschreven hoe One2Label gebruik maakt van SAP HANA Core Data Services (CDS) om toegang te krijgen tot SAP-gegevens en hoe One2Label op basis van deze data dynamisch een label genereert. CDS is gebaseerd op de open standaard OData en SAP Gateway. Hiermee kunnen gegevens uit SAP HANA relatief eenvoudig beschikbaar gemaakt worden voor real-time toepassingen.

Online verbinding One2Label – SAP HANA (S/4)

One2Label maakt een verbinding met SAP HANA door gebruik te maken van de O2L OData webservice. Deze webservice regelt al het gegevensverkeer tussen One2Label en SAP HANA. De O2L OData webservice bevindt zich in de SAP Gateway op de SAP applicatieserver.

Nadat One2Label de gegevens heeft opgehaald uit SAP HANA worden deze verwerkt door de rule engine. De rule engine zorgt ervoor dat de business regels worden toegepast op de gegevens, en genereert vervolgens het label.

Afbeelding: weergave van het real-time data-gedreven label proces met SAP HANA en One2Label

One2Label SAP Hana

Een praktijkvoorbeeld:

We willen graag een label genereren voor een artikel dat is geregistreerd in SAP HANA.

Het label moet de naam van het artikel, het EAN-nummer en de bijbehorende barcode bevatten. Deze gegevenselementen worden op verzoek van de One2Label applicatie opgehaald uit SAP HANA door de O2L OData webservice. Hierna worden de opgehaalde gegevens samengevoegd en klaargezet voor de rule engine.

Rule engine neemt complexiteit uit handen

De nu beschikbare gegevenselementen uit SAP HANA worden samen met de label-specifieke eisen zoals afmetingen, lay-out en barcode symbolen door de rule engine verwerkt. De rule engine neemt daarmee alle complexiteit uit handen en stelt het label, of beter gezegd de label specificatie, samen.

Deze label specificatie wordt in de laatste stap door de rendering engine getransformeerd naar het uiteindelijke label.

Dynamisch labelen

In ons voorbeeld wordt er, na het combineren van de gegevens uit SAP HANA, als eerste een label met een specifieke afmeting door de rule engine gegenereerd. De afmetingen en de positie van de verschillende elementen op het label, zoals de barcode, is lay-out specifieke informatie die is vastgelegd in de One2Label database.

Nadat de rule engine zijn werk gedaan heeft wordt het resultaat doorgegeven aan de rendering engine. De verwerking van het resultaat, inclusief het aanmaken van de barcode met de juiste afmetingen, witruimte en overige specificaties, wordt volledig automatisch en dynamisch afgehandeld door de rendering enigine.

Eenvoudig aanpassen van het label

Omdat het artikel uit ons voorbeeld (Acetone) een gevaarlijke stof is en dus valt onder GHS-regelgeving, is het noodzakelijk om de juiste pictogrammen op het label te plaatsen.

Wederom is dit door de combinatie van de O2L rule engine en data van SAP HANA heel makkelijk te realiseren. Dit kan op twee manieren; layout-gedreven of data-gedreven.

In het eerste geval plaatsen we de betreffende pictogrammen op de lay-out en in het tweede geval definiëren we een regel die beïnvloed wordt door het dataelement in SAP HANA dat aangeeft of een artikel een gevaarlijke stof is. In dat geval moet er een pictogram geplaatst worden.

Data-gedreven oplossing

Welke keuze de juiste is voor uw organisatie is van meerdere factoren afhankelijk, maar in ons voorbeeld kiezen we voor de data-gedreven oplossing.

Zodra de rule engine in de opgehaalde gegevens uit SAP HANA detecteert dat dit artikel een gevaarlijke stof is, zal hij de rendering engine instrueren om de pictogrammen en bijbehorende tekst te plaatsen. Het resultaat hiervan staat hieronder te plaatsen. Het resultaat hiervan staat hieronder weergegeven.

Snel en Flexibel labelen met SAP HANA en One2Label

Data-gedreven labelen biedt uw organisatie een enorme mate van flexibiliteit. Het principe van dynamisch instrueren van de O2L rendering engine gebaseerd op gegevens in SAP HANA is toepasbaar op een vrijwel onbeperkt aantal scenario’s. Aanpassingen doorvoeren aan uw labels gaat hiermee razendsnel.

Wel is het belangrijk om te beseffen dat flexibiliteit ook complexiteit kan introduceren. Hoe meer gegevens op het label dynamisch worden bepaald, hoe moeilijker het wordt om te achterhalen hoe het label tot stand is gekomen.

Wilt u de juiste balans vinden tussen flexibiliteit en beheersbaarheid?

Wij hebben een standaardmethode ontwikkelt die op basis van een analyse van de bestaande labels binnen uw organisatie een optimale hoeveelheid lay-outs voorstelt. Zo kunt u snel tot de juiste keuze voor uw organisatie komen.

Laat uw gegevens achter en wij nemen direct contact met u op.