Type2Solutions beheert de data voor Benchmarking OK

Benchmarking OK

Benchmarking OK is een samenwerkingsverband tussen de operatiekamercomplexen (OK’s) van de acht universitaire medische centra (UMC’s) in Nederland. Doel van de UMC’s is om te leren van elkaar en om prestaties in de overall bedrijfsvoering van de operatiekamers (OK’s) te verbeteren.

Omvangrijke database

Sinds 2015 worden data uit de verschillende operatie registratiesystemen van de acht UMC’s ieder kwartaal opgeslagen in een gezamenlijke database. De benchmarkdatabase bevat inmiddels meer dan een miljoen datarecords.

Vanaf 2019 beheert Type 2 Solutions de data voor Benchmarking OK.

Focus op OK benutting

Onderdeel van de samenwerking is het onderling vergelijken van kwantitatieve prestaties op het gebied van OK-benutting. De prestatie-indicatoren (per OK-dag gemeten) maken inzichtelijk hoe de uitgedeelde OK-tijd wordt benut.

In bijeenkomsten worden met elkaar de verhalen achter de cijfers gedeeld, waarbij geleerd wordt van de processen en werkwijzen achter de verschillende prestaties.

Databeheer

De databestanden aangeleverd door de acht UMC’s worden gevalideerd, indien nodig gecorrigeerd en daarna ingelezen in de benchmarkdatabase door Type 2 Solutions. T2S zet hiervoor het data migratie platform (MPF) in.

Bij het aanleveren, valideren en inlezen van de data in de database wordt uitgegaan van het ‘Handboek meetsysteem doelmatigheid’. Het meetsysteem doelmatigheid is in opdracht van de stuurgroep Benchmarking OK opgezet om de prestaties op het gebied van doelmatigheid tussen de OK-centra van de acht Nederlandse universitair medische centra (UMC’s) te kunnen vergelijken.

De data is alleen toegankelijk voor de leden welke behoren tot de kerngroep Benchmarking OK. Indien u vragen heeft over het databeheer van Benchmarking OK, kunt u contact met ons opnemen.